Współpraca z Partnerem

Jeżeli prowadzisz sprzedaż:

  • materiałów eksploatacyjnych,
  • artykułów biurowych,
  • papierów,
  • nośników magnetycznych,
  • komputerowych środków czyszczących,
  • urządzeń kopiująco-drukujących,
  • części serwisowych,
  • komputerów,
  • podzespołów,
  • akcesoriów komputerowych

to już dziś możesz zostać naszym Partnerem Handlowym!

 

Katalog towarów znajdujących się w naszej ofercie dostępny jest na stronie Internetowej www.praxis.pl, a ponadto jest rozsyłany systemem poczty elektronicznej. Wyślij do nas formularz rejestracyjny, który znajduje się w zakładce „Bądź Partnerem”. 

W naszym systemie nadamy Ci numer Klienta i odtąd zapraszamy Cię do korzystania z szerokiej oferty Praxis.

Sprzedaży dokonujemy na podstawie pisemnego zamówienia, które składa osoba upoważniona. Zamówienia wysyłane są fax’em lub e-mailem. Możesz zamówić u nas towar również za pomocą innych, dostępnych środków komunikacji, ale ponosisz wówczas odpowiedzialność za błędy, które mogą powstać w skutek pomyłek w interpretacji  treści zamówienia. Potwierdzamy Ci zamówienie i  informujemy o terminie dostawy. Zobowiązujemy się dołożyć wszelkich starań, żebyś towar dostał w ustalonym terminie. W przypadku braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia zostaniesz o tym niezwłocznie powiadomiony.

Ceny towarów są cenami umownymi i ustalane są indywidualnie dla każdej współpracującej z nami firmy, biorąc pod uwagę m.in. obroty pomiędzy Stronami oraz skalę transakcji. Do cen doliczany jest podatek VAT, zgodnie z obowiązującym prawem oraz koszt dostawy na zasadach określonych w umowie. Towary wysyłane są na adres zadeklarowany przez Ciebie w zamówieniu. Płatność następuje przed odbiorem lub wysyłką zamówionych towarów na podstawie wystawionej przez nas faktury VAT, chyba, że wspólnie postanowimy inaczej.

Regulamin platformy ePraxis

Polityka prywatności

Copyright © 2004-2016 PRAXIS Invent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa All rights reserved.